wtorek, 19 maja 2009

pustułek Lwie Serce

niestety moje pustułki, które dwa gniazda mają w banku, w którym pracuję, w tym roku zasiedliły tylko jedno z nich, składając aż pięć jaj. Kiedy z młodziutka ornitolożką, która z ramienia PAN śledzi ich żywot, zajrzeliśmy dziś do gniazda, za chwilę ojciec ukrytych w skorupkach osesków nadleciał z bojowym okrzykiem, dosłownie własną piersią zasłaniając swoje potomstwo przed wścibskimi spojrzeniami ludzi! Dzielny wielce ten pustułek był! :)

wtorek, 12 maja 2009

wstęga Möbiusa

Wszystko zaczęło się od tak zwanej teorii rumieńców. Takiego czerwienienia się na twarzy pod wpływem różnorakich emocji. Sir Cecil Bell w opublikowanej w 1822 roku ,,Anatomy of Expression” rumieniec określał jako jedną z zastępczych form wyrazu twarzy. Uważał też, że istnieje on od początku świata. Obok zdolności do blednięcia, rumieniec traktowany był w czasach doktora Bella jako jeden z podstawowych wyróżników człowieczeństwa. Gdzieś tak około pięćdziesięciu lat wcześniej uważano, że zdolności tych nie posiadają Malajczycy, Mulaci i Kałmucy. Odmawiano jej również wszelkiej maści małogłowym idiotom, uważając, że rumieńce na ich twarzach wywoływane są przez pierwotne emocje związane z zaspokajaniem takich popędów jak głód czy pożądanie.
W tym samym mniej więcej czasie niemiecki filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel zdążył pokusić się o budowę filozoficznego systemu w sposób wyczerpujący opisującego świat. Ambicją tego systemu było wyjaśnienie wszystkiego, co wyjaśnieniu mogło się poddać. Świat został schwytany w sieć filozoficznych kategorii. Odnajdywanie siebie w poddawanym intelektualnym analizom przedmiocie nazwane zostało wolnością, gwarantującą tego świata oswojenie. Rozum ruszał do triumfalnego marszu poprzez zakręty historii. Pomnikami rozumu stawały się między innymi dzieła sztuki i osiągnięcia nauki. Przedmiot i podmiot znosiły się wzajemnie w procesie zanikania tradycyjnych podziałów i dychotomii. Samowiedza zyskała status jednoczącego wszelkie przeciwieństwa powrotu do pierwotnej całości, jaką był świat. Człowiek zaś, dzięki uczestnictwu w zwycięskim pochodzie ducha, a więc rozumu i wolności zarazem, miał szansę przestać być pascalowską trzciną, bezradną wobec ogromu i potęgi wszechświata. Ale tylko dzięki temu, stając się w przeciwnym wypadku igraszką dziejowych zawieruch, nie pojmując ich ukrytego sensu. Wolność dla tego filozofa posiadała janusowe oblicze, złożone z indywidualnej i dziejowej strony. Harmonijne ich połączenie dokonać się mogło jedynie w przypadku bezbolesnej rezygnacji z potrzeb indywidualnych na rzecz ogólnych. Oczywiście nie miał tu nic do rzeczy żaden pojedynczy akt takiej rezygnacji, bowiem była to sprawa niemalże wyłącznie dziejów i ledwo dostrzegalnego grymasu, znamionującego ludzki wysiłek myślenia. Kiedy wykręcałem numer telefonu do Pana Boga, ręka mi ani trochę nie drżała. A przecież powinna. Nikt jednak nie podnosił po drugiej stronie słuchawki. Próbowałem o różnych porach dnia i nocy, jednak skutek był zawsze ten sam. Nie wiem, może źle zapisałem numer i tak naprawdę dzwoniłem donikąd. Już prawie zapomniałem, że nie każdy może sobie ot tak rozmawiać z kimś, kto tak rzadko pojawia się na świecie. To z mojej strona była jednak niesłychana zuchwałość. Gdybym wcześniej zdał sobie z tego sprawę, nie ważyłbym się zbliżyć w ogóle do telefonu. No ale stało się. Po raz kolejny Bóg nie raczył zauważyć moich starań o kontakt z nim i jedynym wyjściem było raz na zawsze z tym się pogodzić. Albo go tak naprawdę nie było, albo ja nie byłem godzien takiego spotkania. Postanowiłem więc skoncentrować się na wysiłku związanym z przetrwaniem kolejnego dnia i więcej nie zawracać tym sobie głowy. Nie było to jednak takie proste, jakby na pierwszy rzut oka się mogło wydawać. Męczyły mnie wyrzuty sumienia, że przecież kiedyś byliśmy ze sobą tak blisko. W warszawskim getcie zimą 1942 roku zmarł na tyfus Achilles Rosenkranc, długoletni naczelnik wydziału opłat skarbowych w Ministerstwie Skarbu. Urodził się w 1876 roku gdzieś na Ukrainie. Do getta poszedł dobrowolnie, mając za nic swój dobry, jak na owe czasy wygląd, oraz możliwość wyrobienia sobie oddalających pewny wyrok śmierci dokumentów. Zgodnie ze swoim imieniem był wielkim miłośnikiem i znawcą antyku. Zostało po nim ponad tysiącstronicowe dzieło zatytułowane ,,Ustawa o opłatach stemplowych”. Mam powody przypuszczać, że Achilles Rosenkranc był ode mnie mądrzejszy i o kontakty z panem Bogiem zbytnio nie zabiegał. Pod koniec osiemnastego wieku, kilka lat przed nieuchronną śmiercią, inny niemiecki filozof Immanuel Kant problem wolności przestał traktować jako kwestię marginalną. Trudno powiedzieć, jaką rolę w zdarciu z grzbietu ludzkiego poznania płaszcza obiektywności odegrał wynalazek gilotyny. Wszak poeta Heine raczył nazwać Kanta Robespierrem filozofii. Jakiś powód takiego przezwiska musiał przecież istnieć. Szyję pod ostrze machiny śmierci położył rzekomo istniejący poza nami czas oraz przestrzeń. Według niepozornie wyglądającego filozofa w zwierciadle rozumu zamiast świata, mógł się przeglądać jedynie sam rozum, sam siebie kontemplujący. Świat zaś, wraz ze składającymi się nań przedmiotami, stał się królestwem rzeczy samych w sobie czyli noumenów, objawiających się rozumowi w postaci zjawisk skonstruowanych przez sam rozum. Inaczej rzecz ujmując, o ile na poziomie zmysłów doświadczenie pełniło rolę wiodącą, to rozum do czynienia miał z nim niewiele. Wolność dla tego filozofa była z jednej strony tylko i wyłącznie wytworem samego rozumu. Za jej pomocą rozum mógł łamać bariery krępujących człowieka praw przyrody. W przeciwieństwie do samego człowieka, jego rozum miał szansę stać się wolnym. Skoro prawo moralne jest wytworem rozumu jedynie, tym samym, nie będąc przedmiotem aktywności zmysłowej, nie jest również ze świata zjawisk, a więc nie podlega prawom przyrody. Niezależność od nich była dla Kanta esencją wolności, wyrażanej przez prawo moralne. To, że doświadczenie przeczy idei wolności na każdym kroku, spowodowane jest nieobecnością wolności w świecie zmysłów. Ale aby ocalić autonomię rozumu, idei wolności odrzucić się nie dawało. W przeciwnym razie rozum mógł stać się igraszką ślepych sił, które jeśli nawet rozumem się zabawiają, to nie sposób tego przekonująco dowieść. Bowiem niemożliwa jest moralność jako skutek autonomii rozumu bez postawienia stopy w krainie intelektu, w której jedynie możliwe są kategoryczne imperatywy jako maksymy wolności, których stosowanie umożliwia naszą obecność w sławetnym ideale państwa celów samych w sobie, gdzie człowiek zawsze ma być traktowany jako cel, a nigdy środek. Zauważyć też należy, że wolność proponowana przez filozofa umożliwia jej zażywanie innym, przez co zyskuje walor powszechności, harmonijnie łącząc interesy jednostki z potrzebami ogółu. Należy jednak wystrzegać się przenoszenia kantowskiej teorii wolności w świat praktycznego doświadczenia. O ile formuły kategorycznych imperatywów nadają się do stosowania ich w życiu codziennym jako jeden z punktów etycznych dekalogów, cała reszta rozważań o wolności nie jest z tego świata. W naszym świecie rządzą zupełnie inne prawa, z wolnością niemające nic wspólnego. Ale mimo to z idei wolności, jeśli ma się ocalić nasze człowieczeństwo, zrezygnować nie sposób. Po raz pierwszy chyba w dziejach europejskiej filozofii wolność jako idea stała się archimedesowym punktem oparcia dla autonomii rozumu ludzkiego, a tym samym naszego człowieczeństwa. Umieszczając człowieka pomiędzy prawem moralnym a gwiaździstym niebem, przydano mu iście kosmiczny wymiar, właściwy dotychczas jedynie bogom. Jednym z nich mógł być Achilles Rosenkranc.

niezbyt prosta historia

Na początku XIX w. do włoskiej miejscowości Gonero w okolicach Treviso przybywa pochodzący z Wielkopolski Jan Krawiec, który w poszukiwaniu najprawdopodobniej chleba albo przygód, a może jednego i drugiego, opuścił swe rodzinne strony. W Gonero nie zagrzewa jednak długo miejsca i kontynuując swoją wędrówkę dociera do miasteczka Kriese w północnych Włoszech, gdzie następuje kres jego poszukiwań, ponieważ poznaje tam pewną szwaczkę, z którą następnie się żeni i zaraz potem, a może nawet przedtem, zaczyna pracę jako listonosz, który to zawód zwał się wtedy najprawdopodobniej pocztylionem. Swoje polskie nazwisko zmienia na włoskie i odtąd jak pan Sarto, co po włosku oznacza krawca, wiedzie poczciwe i spokojne życie dostarczyciela tego, co ludzkie emocje, uczucia i urzędowe sprawy kazały ówczesnym ludziom chwytać za pióra i przelewać swoje myśli na kartki papieru, które następnie pieczołowicie składane trafiały do zaadresowanych kopert i po naklejeniu na nie znaczków zyskiwały prawo przemieszczania się po świecie. Ostatnim ogniwem podróży tych kopert, wewnątrz których znajdowały się listy i różnego rodzaju urzędowe przesyłki, byli właśnie pocztylionowie, czyli dzisiejsi listonosze, a jednym z nich jak wspomniałem już wcześniej, był nasz rodzimy Jan Krawiec przemianowany na Jana Chrzciciela Sarto. Już sam wybór takich a nie innych imion świadczyć musiał o niemałej pobożności bohatera tej części opowieści. W roku 1835 państwu Sarto rodzi się syn, któremu dano imiona Józefa i Melchiora, co nasze przypuszczenia o pobożności listonosza i jego małżonki tylko potwierdzają. Pepi, bo tak na małego Józefa pieszczotliwie wołali rodzice, po zakończeniu nauk w Castelfranco i Asolo, w roku 1858 przyjmuje święcenia kapłańskie, by trzydzieści lat później zostać biskupem Mantui, a w roku 1893 kardynałem leżącej dosłownie na wodzie Wenecji.
W tym samym wieku XIX do Polski, w poszukiwaniu najprawdopodobniej tego samego, czego szukał we Włoszech ojciec weneckiego kardynała Sarto, przybywa z Włoch inny Jan, jeden z dwóch, a może nawet trzech czy czterech braci Rampolla. I tak jak pochodzący z Wielkopolski Jan Krawiec znalazł swoją przystań we Włoszech, tak Jan Rampolla znajduje ją w Polsce, która w owym czasie tak naprawdę na mapie świata nie było, ponieważ jak wszyscy dobrze wiedzą, była ona jedyna w sercach i umysłach nie wiadomo jakiej części obywateli monarchii austrowęgierskiej, rosyjskiego cesarstwa i odradzającej się niemieckiej Rzeszy, a wcześniej królestwa pruskiego. Ten z braci Rampolla, który osiedla się w Polsce, wzorem nieznanego przecież sobie Jana Krawca vel Sarto przyjmuje nazwisko Rympała, i podobnie jak Jan Krawiec z Włoszką, on jako Jan Rympała żeni się z Polką. Wiele lat później na świat w mieście Lwów przychodzi na świat jego wnuczka po kądzieli Stefania Kraśniak, która po wyjściu za mąż w naszej historii występować będzie już jako Stefania Bilińska. Przyjdzie jednak czas, że owdowieje, co na bieg późniejszych wypadków będzie mieć znaczny wpływ. Mniej w więcej w tym samym czasie, kiedy Stefania przychodzi na świat, 20 lipca 1903 r. w Rzymie, a właściwie Watykanie, umiera papież Leon XIII. Na rozpoczętym jedenaście dni później konklawe watykański sekretarz stanu kardynał Rampolla del Tindaro, rodzony brat dziadka Stefanii, uzyskuje w pierwszym glosowaniu nominację na 259-go papieża. Następnego dnia głos zabiera przedstawiciel austrowęgierskiego cesarza Franciszka Józefa, krakowski kardynał Jan Puzyna i korzystając z tak zwanego prawa ekskluzji, które było niczym innym jak prawem weta przysługującym trzem najbardziej katolickim według uświęconej tradycji krajom, czyli Austro-Węgrom, Francji i Hiszpanii, zgłaszając w imieniu Franciszka Józefa weto wobec kandydatury kardynała Rampolla. - Mam zaszczyt podać do wiadomości w imieniu oraz na podstawie autorytetu jego Apostolskiego Majestatu Franciszka Józefa, że Jego Majestat, zamierzając skorzystać ze starożytnego prawa i przywileju, oznajmia wykluczające weto przeciwko najdostojniejszemu panu kardynałowi Marianowi Rampolli del Tindaro. Chodziły słuchy, że kardynał Rampolla był czynnym i prominentnym członkiem masońskiej loży nieznanego porządku. Jego kandydatura na objęcie papieskiego tronu oczywiście przepada i w następnych głosowaniach zamknięci w Kaplicy Sykstyńskiej kardynałowie na następcę Leona XIII wybierają syna Jana Krawca i włoskiej szwaczki, potężnego patriarchę Wenecji, kardynała Józefa Melchiora Sarto, który jako Pius X obejmuje we władanie Piotrową stolicę. Prawo ekskluzji, dzięki któremu sam został papieżem, natychmiast w pierwszych dniach swego urzędowania likwiduje grożąc ekskomuniką wszystkim, którzy w przyszłości chcieliby z tego prawa skorzystać. W roku 1954 zostanie przez Piusa XII kanonizowany. Ale zanim to się dokona, w rodzinie rodzonego brata ojca Stefanii, około 20 lat po narodzinach Stefanii, na świat przychodzi Filomena de domo Kraśniak, prawnuczka Jana Rympały. Po co to wszystko opowiadam? Ano po to, ponieważ na trop tej historii wpadłem podczas telefonicznej rozmowy z pewnym starszym panem ze Śląska, który przesłał mi starą fotografię z 1936 roku, na której widnieli pracownicy lwowskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego. Wśród tych pracowników był ojciec starszego pana i owdowiała Stefania Bilińska, prawna opiekunka osieroconej Filomeny Kraśniak, prawnuczki Jana Rampolla vel Rympały, rodzonego brata kardynała Rampolla del Tindaro, która omal nie został 296-tym następcą świętego Piotra. Ojciec starszego pana, który urodził się w 1938 roku we Lwowie, po ukończeniu studiów ekonomicznych w Poznaniu w poszukiwaniu pracy zawędrował do Lwowa, gdzie znajduje pracę w oddziale potężnego banku, w którym pracuje też Stefania. Podczas któregoś z dobroczynnych balów, które ów bank regularnie organizował, ojciec starszego pana, który podarował mi tą starą fotografię, poznaje Filomenę, z którą wkrótce się żeni. Po zakończeniu wojny, rodzice starszego pana trafiają do Katowic, gdzie już obydwoje zaczynają pracę w oddziale banku, w którym się przed wojną poznali. Wkrótce dołącza do nich Stefania, która również podejmuje pracę oddziale swego macierzystego banku. Bank ów za kilka lat komuniści rozwiążą, przemianowując na Bank Inwestycyjny, ale cała trójka dotrwa w nim do czasu, kiedy musiała odejść z niego na zasłużone emerytury.